رویکرد "حقوق بشری" به دوره‌ ی خردسالی به چه معنی است؟

رویکرد "حقوق بشری" به دوره‌ ی خردسالی به چه معنی است؟

رویکرد همه جانبه‌نگر به دوره‌ ی خردسالی بر این مبنا استوار است که فراهم کردن بهترین شرایط شروع زندگی برای کودکان مستلزم دخالت در جنبه‌های متعددی از زندگی کودک است. بقا برای کودک حیاتی است، در عین حال کودک نیاز به رشد و بالندگی دارد؛ بس یاری از شرایطی که بقای کودک را تضمین می‌کند هم زمان به رشد و تکامل شخصیتی وی نیز  یاری می‌رساند. کودکی که از شرایط رشد متوازن بهره‌مند نیست بیش‌تر در معرض خطر مرگ و میر و بروز ناهنجاری‌های تکاملی قرار دارد. رعایت هر کدام از شرایط  یاد شده در استیفای حقوق کودک نقش اساسی دارد.

در بُعد عملیاتی، این بدان معنی است که رویکرد " رشد  یكپارچه‌ ی كودكان خردسال" بر اساس تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق کودک بنا شده و بر فعالیت‌ها یی تأکید دارد که از حقوق کودکان محافظت کند. کودک در محیطی می‌تواند از حقوق خود بهره‌مند شود که درآن محیط تلاش شود:

-  مرگ و میر و بیماری کاهش  یابد،

-  مراقبت‌های بهداشتی و آگاهی عمومی در مورد بهداشت و سلامتی افزا یش یابد،

-  به هویت فردی احترام گذاشته شود و از آن محافظت شود،

-  سطح مناسب زندگی، تغذیه مطلوب، آب سالم و بهداشت محیط زیست تأمین شود،

-  از هر گونه تبعیض پرهیز شود و گروه‌های آسیب پذیر کودکان تحت محافظت قرار گیرند،

-  توانایی‌ها و ظرفیت‌های والدین برای مراقبت از کودکانشان افزایش داده شود،

-  مهارت‌های ذهنی، روانی و اجتماعی کودکان و میزان آمادگی آنان برای شروع مدرسه ارتقا  یابد. هم چنین رویکرد " رشد  یكپارچه‌ ی كودكان خردسال" بر پا یه موازین حقوق بشرو اصول کنوانس یون حقوق کودک شکل گرفته، و به طور اخص، رو یکردی کودک – محور است که در آن اصل حفظ منافع عالیه کودک در همه حال به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته می‌شود.

و بالاخره در رویکرد " رشد  یكپارچه‌ ی كودكان خردسال" به مشارکت کودکان ارج گذاشته می‌شود و بر اهمیت به وجود آوردن محیطی که در آن کودکان بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، تأکید می‌گردد. بر اساس این رویکرد، حقوق زنان و حقوق کودکان متقابلاَ به هم وابسته‌اند و رعایت حقوق هر گروه، تقویت حقوق گروه دیگر را به دنبال دارد، و لذا بر لزوم سیاست گذاری و اتخاذ روش‌هایی که از حقوق دختران و زنان در تمام طول عمر محافظت کند، تأکید می‌شود. زنانی که خود از مزیت‌های تحصیل مناسب، برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی و ارتقای بهداشت باروری بهره‌مند شده‌اند، بهتر می‌توانند از عهده مراقبت و محافظت از فرزندان خود برآمده و در آموزش و تحصیل آنان تقش مؤثری ایفا کنند.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :45
بازدید دیروز :338
این هفته :1747
این ماه :5498