دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(Acceptance and commitment therapy )

دوره آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(Acceptance and commitment therapy )

کلینیک مددکاری اجتماعی ایران دوره آموزشی تخصصی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش برگزار می کند.

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(Acceptance and commitment therapy )

درمان مبتنی بر  پذیرش و تعهد یا ACT  نوعی از تحلیل رفتار بالینی است که در روان‌درمانی به کار می‌رود. این روش یک مداخله روان‌شناختی مبتنی بر شواهد است که راهبردهای پذیرش و توجه آگاهی (MINDFULNESS) را به شیوه های مختلفی با راهبرد های تعهد و تغییر رفتار در می‌آمیزد. این امر با هدف افزایش انعطاف پذیری روان‌شناختی انجام می‌شود.

در ACT هدف این است که افراد بیاموزند وقایع درونی‌شان ، مخصوصاً آن‌هایی را که ناخواسته‌اند،  قضاوت نکنند و بپذیرند. ACT فرد را یاری می‌کند تا با حسی متعالی از خود که "خود -به عنوان- بافتار" شناخته می‌شود کسب کند. هدف کاربرد ACT آن است که به مراجع کمک کند تا ارزش‌های زندگی¬اش را مشخص کند و بر اساس آن‌ها اقدام به عمل کند

ACT عموماً از شش اصل بنیادین زیر برای کمک به افزایش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی مراجعان استفاده می‌شود:

1.  گسلش شناختی: یادگیری روش‌هایی برای کاهش تمایل به عین واقعیت پنداشتن افکار، تصورات، هیجانات و خاطرات
2.  پذیرش: اجازه دادن به آمد و رفت افکار بدون اینکه با آن‌ها مبارزه شود.
3.  تماس با لحظه اکنون: آگاهی از اینجا و اکنون؛ و تجربه آن با گشودگی و علاقه‌مندی.
4.  مشاهده خود: دستیابی به حسی تعالی‌یافته از خود؛ تسلسلی از آگاهی که تغییرپذیر نیست.
5.  ارزش‌ها: اکتشاف اینکه چه چیزی برای خود واقعی فرد بسیار مهم است.
6.  اقدام متعهدانه: طرح‌ریزی اهداف بر اساس ارزش‌ها و تلاش متعهدانه برای رسیدن به آن اهداف.

هدف ACT ایجاد یک زندگی غنی و پرمعنا در حالی است که فرد رنج ناگزیر موجود در آن را می‌پذیرد. این درمان درباره انجام اقدام مؤثری است که به‌وسیله عمیق‌ترین ارزش‌های ما هدایت می‌شود آن‌هم درحالی‌که ما کاملاً آماده و متعهد هستیم. تنها از طریق اقدام هشیارانه است که ما می‌توانیم یک زندگی پرمعنا بسازیم..ACT برای اداره تجربه‌های درونی مهارت‌های مؤثر توجه آگاهی را به ما می‌آموزد.

کلینیک مددکاری اجتماعی ایران در خرداد ماه 1394 دوره آموزشی تخصصی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش برگزار می کند.

نام دوره   درمان مبتني بر تعهد و پذيرش (ACT)
 مدرس  خانم دكتر راضيه ايزدي
 مخاطبين  متخصصين رشتههاي مددكاري اجتماعي، روانشناسي، مشاوره، علوم تربيتي و ساير رشتههاي مرتبط
 زمان برگزاري  21 و 22 خرداد ماه
 ساعت برگزاري  16 ساعت- ساعت 10:00 الي 18:00
 محتواي دوره  درمان مبتني بر پذيرش و تعهد يا ACT   نوعي از تحليل رفتار باليني است كه در روان درماني به كار
ميرود. اين روش يك مداخله روانشناختي مبتني بر شواهد است كه راهبردهاي پذيرش و توجه
را به شيوه هاي مختلفي با راهبرد هاي تعهد و تغيير رفتار در ميآميزد. (MINDFULNESS) آگاهي
اين امر با هدف افزايش انعطاف پذيري روانشناختي انجام ميشود.
هدف اين است كه افراد ب ياموز ند و قايع درونيشان ، مخصوصاً آن هايي را كه ACT در
فرد را ياري ميكند تا با حسي متعالي از خود كه "خود - ACT . ناخواستهاند، قضاوت نكنند و بپذيرند
آن است كه به مراجع كمك كند تا ACT به عنوان- بافتار" شناخته ميشود كسب كند. هدف كاربرد
ارزشهاي زندگياش را مشخص كند و بر اساس آنها اقدام به عمل كند
عموماً از شش اصل بنيادين زير براي كمك به افزايش انعطافپذيري روانشناختي مراجعان ACT
استفاده ميشود:
-1 گسلش شناختي
-2 پذيرش
-3 تماس با لحظه اكنون
-4 مشاهده خود
-5 ارزشها
-6 اقدام متعهدانه
ايجاد يك زندگي غني و پرمعنا در حالي است كه فرد رنج ناگزير موجود در آن را ACT هدف
ميپذيرد. اين درمان درباره انجام اقدام مؤثري است كه بهوسيله عميقترين ارزشهاي ما هدايت
ميشود آنهم درحاليكه ما كاملاً آماده و متعهد هستيم. تنها از طريق اقدام هشيارانه است كه ما
براي اداره تجربههاي دروني مهارتهاي مؤثر توجه آگاهي ACT.. ميتوانيم يك زندگي پرمعنا بسازيم
را به ما ميآموزد
 انتظارات  شركت كنندگان در اين دوره بعد از گذارندن دوره ميتواندد با انواع گروه، خانواده، كودك، افراد در
معرض آسيب، افراد دچار سوءمصرف مواد و براساس پروتكلهاي مداخلهاي كار انجام دهند
 گواهينامه  انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران
سارا
سلام.ایا کلاسهای دیگری در پاییز 94 مبنی بر پذیرش و تعهد برگزار میشود؟

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :77
بازدید دیروز :386
این هفته :1169
این ماه :3183